۱۳۹۸ دوشنبه ۲۲ مهر

 

دستگاه سایکلیک لودینگ (شبیه ساز جویدن)

این دستگاه با نحوه کار خود میتواند جویدن انسان را شبیه سازی نماید به طوری که میتوان با نیرو های مختلف روی اجسام در سیکل های گوناگون فشار ضربه ای وارد نمود و تحمل آن جسم را زیر فشار در سیکل های زیاد سنجید. در این دستگاه 4 مخفظه برای قرار گیری نمونه وجود دارد و نمونه ها پس از فیکس شدن روی پایه دقیقاً در مرکز محفظه قرار میگیرند سپس اهرم و شفت وارد کننده نیرو روی آن قرار گرفته و با توجه به نیرویی که باید به نمونه وارد شود وزنه روی اهرم اضافه میشود.

 

پس از انجام تمامی مراحل فوق برای هر 4 نمونه دستگاه را تنظیم می نماییم.

این دستگاه قابلیت تنظیم سرعت برحسب تعداد سیکل در دقیقه را دارد (که با توجه به جنس ماده مورد تست سرعت مناسب انتخاب میشود) و همچنین میتوان تعداد سیکلی که باید روی نمونه ها اعمال شود را تعیین نمود که دستگاه پس از اتمام تعداد سیکل به صورت اتوماتیک متوقف شود.

 

استریو میکروسکوپ

  توانایی فیلمبرداری و عکسبرداری نمونه ها با بزرگنمایی 40 برابر

 

 

Universal Testing Machine

جهت آزمون خواص مکانیکی (استحکام فشاري، استحکام کششی و...) و استحکام باند کششی یا

،(Microtensile) برشی، آزمون ریزکششی استحکام کششی قطري، استحکام خمشی، استحکام

خمشی دومحوري و ...

 

دستگاه برش مقطعی دندان

جهت برش نمونه هاي دندانی و یا فلزي، سرامیکی، کامپوزیتی و ... با سرعت بالا با دقت میلیمتر تحت خنک کننده آب میباشد

 

 

 

دستگاه ترموسایکلینگ

جهت شبیه سازي محیط دهان از نظر تنشهاي دوره اي حرارتی می باشد .