۱۳۹۸ جمعه ۴ بهمن
                             کرمان- میدان کوثر- بلوار کوثر- جنب تالار کوثر
3432126023-5
                                          kodrc@yahoo.com