۱۳۹۸ دوشنبه ۲۲ مهر
برگزاری کارگاه تازه های اندودانتیکس
۱۳۹۶ چهارشنبه ۱۳ دي
سخنرانی علمی: تازه های اندودانتیکس سخنران آقای دکتر حبیبی فر استاد دانشگاه Western Australia
برگزاری کارگاه تازه های اندودانتیکس
برگذاری کارگاه اخلاق حرفه ای
۱۳۹۶ دوشنبه ۴ دي
برگذاری کارگاه اخلاق حرفه ای
برگذاری کارگاه اخلاق حرفه ای
شروع ژورنال کلاب مبتنی بر شواهد در پژوهشکده
۱۳۹۶ دوشنبه ۲۲ آبان
شروع ژورنال کلاب مبتنی بر شواهد در پژوهشکده
شروع ژورنال کلاب مبتنی بر شواهد در پژوهشکده
کارگاه یکروزه معرفی نرم افزارهای مشابه یاب متون علمی جهت کنترل پلاجیاریسم
۱۳۹۶ دوشنبه ۲۴ مهر
کارگاه یکروزه معرفی نرم افزارهای مشابه یاب متون علمی جهت کنترل پلاجیاریسم
کارگاه یکروزه معرفی نرم افزارهای مشابه یاب متون علمی جهت کنترل پلاجیاریسم
PHD BY RESEARCH
۱۳۹۶ دوشنبه ۶ شهريور
PHD BY RESEARCH
PHD BY RESEARCH
آزمایشگاه
۱۳۹۶ يکشنبه ۲۹ مرداد
آزمایشگاه
آزمایشگاه
مجله Oral Health
۱۳۹۶ يکشنبه ۲۹ مرداد
مجله Oral Health
مجله Oral Health